Welkom

Wij zijn een oecumenisch koor van ruim 30 leden, onder de bezielende leiding van dirigent Bram van der Beek en pianist Jos Beunders. Elders op deze website vindt u meer over het koor en welke mogelijkheden het koor heeft voor uw gemeenschap.

--

Vanwege de beperkingen zijn er de komende periode geen vieringen in gemeenschappen waar het koor in meeviert.

Wel komen er geregeld videovieringen beschikbaar waaraan het koor een bijdrage heeft geleverd: zie de nieuwsberichten.

Agenda

---

Bekijk data voor komende vieringen