Contact

Vereniging Twents Liturgiekoor
p.a. Retraitehuisweg 4
7625 SL  Zenderen

e-mail algemeen: info@twentsliturgiekoor.nl (direct: db@twentsliturgiekoor.nl)

Triodosbank: NL03 TRIO 0198 079222 t.n.v. Vereniging Twents Liturgiekoor

KvK nummer: 62538705

---