Het koor ...

  • bestaat uit vier stemgroepen, pianist en dirigent: tussen 30 en 40 leden. Bij gelegenheid wordt de begeleiding uitgebreid met instrumentalisten van binnen en buiten het koor.
  • repeteert elke vrijdagavond van 19.15 tot 20.30 uur in de Thaborkerk in Hengelo. Daarna is er altijd koffie of thee.
  • zingt en viert elke 2e zondag van de maand in de Zwanenhof. De viering begint om 10.30 en duurt tot ongeveer 11.45. Inzingen vanaf 10.15 uur.
  • probeert eens in de maand met een andere gemeenschap in Twente te vieren.
  • bereidt samen met de gemeenschap en voorganger de viering voor.
  • viert mee op Kerstavond en/of -morgen en heel vroeg op eerste paasdag. We verzorgen zelf een Goede Vrijdagbijeenkomst.
  • is altijd 40 minuten voor het begin van een viering aanwezig en zingt samen met de gemeenschap 15 minuten voor aanvang in.
  • staat onder leiding van Bram van der Beek, dirigent van diverse koren in de regio en docent aan de muziekschool te Hengelo. Jos beunders is de vaste pianist.

Het koor werd in 1980 opgericht voor de muziekzaalliturgische ondersteuning van christelijke gemeenschappen in Twente door zuster Jeanne-Marie Vos. Het richt zich op nieuwe ontwikkelingen in het Nederlandstalige repertoire. Het stelt zich daarbij ten doel om nieuw repertoire in een eigentijdse liturgie te integreren en gemeenschappen kennis te laten maken van de mogelijkheden ervan. Sinds eind januari 2015 is het koor een zelfstandige vereniging.

Maandelijks vieren we op de tweede zondag van de maand in de Kapel van de Zwanenhof, georganiseerd samen met de Stichting Zwanenhofviering.

De repetities zijn altijd te bezoeken. (Even vooraf melden is wel gewenst.)